quinta-feira, 19 de abril de 2012

Signos: Poemas-Instalações

                                                                                Moduan Matus
                                                                                            Moduan Matus

domingo, 15 de abril de 2012

quinta-feira, 12 de abril de 2012

terça-feira, 10 de abril de 2012

Signos: Poemas-Instalações

                                  Moduan Matus
                                            Moduan Matus

Signos: Poemas-Instalações

                                                                                           Moduan Matus

segunda-feira, 9 de abril de 2012

Signos: Poemas-Instalações

                             Moduan Matus
                                Moduan Matus

sexta-feira, 6 de abril de 2012

Signos: Poemas-Instalações

                                        Moduan Matus
                         Moduan Matus

quinta-feira, 5 de abril de 2012

Signos: Poemas-Instalações

                                                 Moduan Matus
                                                                           Moduan Matus
    Moduan Matus